nieuwe logo zonder achtergrond

Svedex, Varsseveld

In het najaar van 2022 hebben wij het op bedrijventerrein van Svedex de buitenruimte bij het nieuwe pand mogen
aanleggen. Deze buitenruimte sluit aan op de buitenruimte van het bestaande pand. Hierin worden de bestaande vormen van de blokhagen teruggebracht om een eenheid te vormen tussen het bestaande en nieuwe gedeelte. In het aankomende seizoen
zal de beplanting zich verder ontwikkelen in vaste plantenborder met siergrassen.